Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 14:59

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου "Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας - Β’ φάση πρόσθετων εργασιών"

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας – Β’ φάση πρόσθετων εργασιών», π/υ 5.350,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και των στοιχείων της σύμβασης.

 

Μπορείτε να δείτε την αναγγελία εδώ.