Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 14 Μαϊος 2019 16:36

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για απευθείας ανάθεση έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας»

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας», π/υ 12.500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και των στοιχείων της σύμβασης.

Μπορείτε να δείτε την αναγγελία εδώ και το αποτέλεσμα της κλήρωσης εδώ.