Παρασκευή, 10 Μαϊος 2019 09:48

Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για απευθείας ανάθεση έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας»

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας» (CPV: 45111100-9), προϋπολογισμού 12.500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.