Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 11:15

Περίληψη Διακήρυξης 2ης επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι: με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9 -7-2018 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται στις 26 -3 - 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 - 11 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία (Διοικητήριο) 2η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας.