Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 13:52

Περίληψη διακήρυξης Β΄επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση τoυ Δασονομείου Ακράτας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Αχαΐας, διακηρύσσει ότι διενεργείται Β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ακράτας, στο κέντρο της πόλης της Άνω Ακράτας Δήμου Αιγιάλειας, σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.