Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 13:59

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου γιατην στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδαςκαι Ιονίου και συγκεκριμένα των: 1) Δ/νση Υδάτων Ιονίου, 2) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, 3) Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου, 4) Τμήμα Αδειών Διαμονής, 5) Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης, 6) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, 7) Τμήμα Τοπικής Αυτοδ/σης & Ν.Π. Κέρκυρας, 8) Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού και 9) Τμήμα Πληροφορικής στο Ν.Κέρκυρας.

Η διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ