Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020 11:28

Υποβολή Υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1256/1982

Η εγκύκλιος για την υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η σχετική Υπέυθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση