Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 11:04

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η πλήρης απόφαση σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ