Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 15:00

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η πλήρης εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ