Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 12:17

Απόφαση προκήρυξης εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Η πλήρης απόφαση σχετικά με την προκήρυξη εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ