ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρατείνεται, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (11/5/19.4.2018), η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 6η Αυγούστου 2018, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του Καλλικρατικού…
Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των σχετικών αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέχρι την 09/07/2018 για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:α) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 ήταν ήδη ενήλικοι και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση ελληνικού σχολείου στην…
Εξαιτίας εξωτερικής βλάβης στην οπτική ίνα, με την οποία τροφοδοτείται το κύκλωμα MAN του κτιρίου επί της οδού ΑΘΗΝΩΝ 105 στο ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, όπου στεγάζονται τέσσερις υπηρεσίες της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (ΑΔΠΔΕ&Ι), δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με αυτές. Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος παρακαλούνται…
Σελίδα 4 από 4