ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η πλήρης ανακοίνωση για τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς & Ιθάκης και Λευκάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Την παράταση μέχρι νεωτέρας, της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, αποφάσισε ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Νικόλαος Παπαθεοδώρου . Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται…
Την παράταση της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έως και την 4η Μαϊου 2020, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, αποφάσισε ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Νικόλαος Παπαθεοδώρου . Η εξυπηρέτηση του…
Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 12687/20-03-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 939/Β/20-03-2020) σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί και εκκρεμεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νεώτερη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται η αναστολή της υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μέχρι και την Παρασκευή,…
Η απόφαση για πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου παρατείνεται έως και την 27η Απριλίου 2020. Η απόφαση έχει ληφθεί στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, από τον Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.…
Τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 για το Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3. "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων", από 31-03-2020 σε 07-04-2020, όπως φαίνεται στο κείμενο που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που απαιτείται για την αίτησή σας να υποβάλλετε υποέργο αρχαιολογίας σας…
Σελίδα 1 από 5