Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 16:10

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ Α και ΣΥΠΟΘΑ Β των Περιφ. Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας & Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη πατώντας εδώ.