Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 13:28

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωτή προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση