Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 13:17

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένη στην παρούσα ανάρτηση