Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 12:53

Κατάλογος οικονομικών φορέων έτους 2019 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ για δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για απευθείας ανάθεση έργων & μελετών αρμοδιότητας Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Πελ/σου

Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, έργων και μελετών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.