Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 08:32

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Αχαΐας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 248 ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α' 133) και των διοικητικών αλλαγών που αυτή επιφέρει, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Αχαΐας από τις 07 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες

Γραφεία 4, 5 και 6