Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 10:30

Νέα Ανακοίνωση για τη Μεταστέγαση Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στη Ζάκυνθο

Λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Ζάκυνθο κρίθηκε αναγκαίο να μεταστεγαστούν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης), στο «Μικρό Διοικητήριο» (Ελευθερίου Βενιζέλου 1), αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των νέων χώρων. Λόγω τεχνικών δυσκολιών η επαναλειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σε καθημερινή βάση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.