Πέμπτη, 03 Μαϊος 2018 14:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των σχετικών αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015  θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέχρι την 09/07/2018 για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
α) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 ήταν ήδη ενήλικοι και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα (9 τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε ως ενήλικοι είτε ως ανήλικοι, και
β) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 είχαν ήδη αποφοιτήσει από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.