Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 11:42

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την Π.Ε. Αχαΐας – Ορθή Επανάληψη

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση