Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 11:36

Παράταση της Πρόσκλησης προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη - Π.Ε. Κορινθίας

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παράτασης της πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Κορινθίας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση