Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 11:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση