Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 17:04

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σχετικά με την προσκόμιση διοικητικών πράξεων σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών - Π.Ε. Κεφαλληνίας -Ιθάκης

Από την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ανακοινώνεται ότι προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει κάθε ατομική διοικητική πράξη που διαθέτει των περιπτώσεων ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03- 07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης της προθεσμίας από την δημοσίευση- ανάρτηση στην οικεία Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας και τα Δασονομεία (Σάμης,Ιθάκης) περιοχής ευθύνης της, καθώς και τη δημοσίευση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των δημοσιεύσεων σε τοπικές ιστοσελίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03 - 07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σύνολο του δασικού χάρτη της Π.Ε. Κεφαλληνίας -ΙθάκηςΑπό την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ανακοινώνεται ότι προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει κάθε ατομική διοικητική πράξη που διαθέτει των περιπτώσεων ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03- 07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης της προθεσμίας από την δημοσίευση- ανάρτηση στην οικεία Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας και τα Δασονομεία (Σάμης,Ιθάκης) περιοχής ευθύνης της, καθώς και τη δημοσίευση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των δημοσιεύσεων σε τοπικές ιστοσελίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03 - 07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β’) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σύνολο του δασικού χάρτη της Π.Ε. Κεφαλληνίας -Ιθάκης.

Tο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-πρόσκλησης επισυνάπτεται στα Συνημμένα αρχεία