ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγκύκλιος του τμήματος προσωπικού προς υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982 στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από όσους υπαλλήλους εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόµου
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, έργων και μελετών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.
Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, της εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας (CPV: 45111100-9). Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Δ/νση - Τμήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) καθώς και τις υπηρεσίες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση - Τμήματα Αστικής Κατάστασης), δεν θα είναι…
Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 248 ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α' 133) και των διοικητικών αλλαγών που αυτή επιφέρει, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τη Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Αχαΐας από τις 07 Ιανουαρίου 2019
Λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Ζάκυνθο κρίθηκε αναγκαίο να μεταστεγαστούν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών, Τμήμα Αδειών Διαμονής, Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης), στο «Μικρό Διοικητήριο» (Ελευθερίου Βενιζέλου 1), αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των νέων χώρων.…
Σελίδα 1 από 3