ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (2)

Η  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ B ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤOY ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ είναι διαθέσιμη πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ B ΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤOY ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
Οι Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις μέχρι το έτος 2017 είναι διαθέσιμες στο παρόν άρθρο