Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αρχεία σε  pdf)

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2014

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων για τις Ευρωεκλογές της 25/5/2014 στις έδρες των Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές στις 18 και 25 Μαΐου 2014
Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στις Εδρες των Νομών της Αποκεντρωμένης Δοίκησης για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ :   

Π.Δ. 26/2012 "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών"

Ν.3870_2010 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των  συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών  

Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, τη παροχή πρόσβασης σε αυτήν, κλπ 

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές

Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών των συνδυασμών στο διαδίκτυο

Διαβάστηκε 146 φορές