Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών απο τις Υπηρεσίες

autepaggelti2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

 

Κατάλογος πιστοποιητικών / Δικαιολογητικών αυτεπάγγελτης αναζήτησης

Έντυπα για ταυτοποιητικά στοιχεία προσώπων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών


Έντυπα για ταυτοποιητικά στοιχεία Υπαλλήλων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών


Έντυπα για ταυτοποιητικά στοιχεία προσώπων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης


Έντυπα για ταυτοποιητικά στοιχεία προσώπων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας


Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Σχετικό Εντυπο


Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών  excel
(Τηλ. , FAX, e-mail  Δήμων της Χώρας)


Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών word
(Τηλ., FAX, e-mail  Πρωτοδικείων της Χώρας)


 

Διαβάστηκε 383 φορές