26 Μαρ

Σύγκληση Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών»