08 Οκτ

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ»

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 216931/05-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΨΟΡ1Φ-ΥΝΚ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου η αποσφράγιση των προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ» (αρ. Διακήρυξης 1/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003663972, α/α ΕΣΗΔΗΣ 76094), η οποία σύμφωνα με τη Διακήρυξη είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ., λόγω μη δυνατότητας ύπαρξης απαρτίας των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετατίθεται για την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ