04 Οκτ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη Στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ  (Τ.Α.Π.)  Ν. ΗΛΕΙΑΣ είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ: