08 Αυγ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Κοινοποίηση οριστικού αλφαβητικού πίνακα εκλογέων για τις εκλογές  αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στα συνημμένα αρχεία.