ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

13 Σεπ 2018
Κοινοποίηση οριστικού πίνακα υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) (Το σχετικό έγγραφο του τμήματος προσωπικού είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση)
11 Σεπ 2018
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. . Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 13 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και θα διαρκέσει από την 8η πρωινή (08:00 π.μ.) μέχρι και την 5η μεσημβρινή (17:00 μ.μ.) ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
30 Αυγ 2018
Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Εφορευτικών Επιτροπών των μονίμων υπαλλήλων και των επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών μελών των αντιστοίχων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως και 31.12.2020.
22 Αυγ 2018
 Έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/τ. Β΄/19.9.1988) υπουργικής απόφασης, ανακοινώνουμε ότι την 30η Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή, στην Πάτρα, στην Διεύθυνση Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), στο επί της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών αρ. 28 κτήριο, στον 3ο όροφο, στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης, θα διενεργηθεί κλήρωση για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. . Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται από τους εγγεγραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο, τα οποία υπηρετούν στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου για το οποίο γίνεται η εκλογή. Η κλήρωση είναι δημόσια, θα διεξαχθεί από την Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή της ενώπιον δύο τουλάχιστον…
08 Αυγ 2018
Κοινοποίηση οριστικού αλφαβητικού πίνακα εκλογέων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
16 Ιουλ 2018
Κοινοποίηση αλφαβητικού πίνακα υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-88απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 684 Β΄). Ο πίνακας υποψηφίων είναι διαθέσιμος πατώντας στο συννημένο αρχείο.
27 Ιουν 2018
 Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πατήστε πάνω στα συνημμένα αρχεία