ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08 Μαϊ 2018
Παρατείνεται, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (11/5/19.4.2018), η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 6η Αυγούστου 2018, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του Καλλικρατικού Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
03 Μαϊ 2018
Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των σχετικών αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέχρι την 09/07/2018 για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:α) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 ήταν ήδη ενήλικοι και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα (9 τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε ως ενήλικοι είτε ως ανήλικοι, καιβ) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 είχαν ήδη αποφοιτήσει από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
12 Μαρ 2018
Εξαιτίας εξωτερικής βλάβης στην οπτική ίνα, με την οποία τροφοδοτείται το κύκλωμα MAN του κτιρίου επί της οδού ΑΘΗΝΩΝ 105 στο ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, όπου στεγάζονται τέσσερις υπηρεσίες της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ (ΑΔΠΔΕ&Ι), δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με αυτές. Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν αυτοπροσώπως σε αυτές τις Υπηρεσίες, για επείγοντα θέματα να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους: Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας: Στο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο τηλέφωνο 2610490332 και στο fax 2610490349. Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης & Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Στο Γραφείο του Συντονιστή ΑΔΠΔΕ&Ι στα τηλέφωνα 2610490333-4 και στο fax 2610490359.