ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14 Αυγ 2018
Τροποποίηση της με αρ. 2979 /15.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ζ78ΟΡ1Φ-ΝΨΑ) Απόφασης : «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά προκαποδιστριακών ΟΤΑ) Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, του Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»
30 Ιουλ 2018
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ενηµερωτικο e-mail Help Desk ΠΣ Ιθαγένειας στις 27.7.2018) Πληροφορίες Γραφεία 4, 5 και 6
19 Ιουλ 2018
Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (πρόληψη της έκθεσης των λουομένων στη ρύπανση) των ακτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας και Κορινθίας που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας για τις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2018 και 2019. Το σχετικό αρχείο…
29 Ιουν 2018
Από την Δ/νση Δασών Ζακύνθου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 του Ν.4546/2018(ΦΕΚ 101/Α’/12.06.2018) η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου παρατείνεται έως τις 31.07. 201831.07. 2018
26 Ιουν 2018
Επικαιροποίηση έτους 2018 της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014
08 Μαϊ 2018
Παρατείνεται, μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (11/5/19.4.2018), η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 6η Αυγούστου 2018, για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του Καλλικρατικού…
03 Μαϊ 2018
Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των σχετικών αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέχρι την 09/07/2018 για τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:α) για τους αλλοδαπούς που κατά την 09/07/2015 ήταν ήδη ενήλικοι και είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση ελληνικού σχολείου στην…